Header Ads

ชุมพร-เยี่ยมชมโรงเรียนผู้สูงอายุต้นแบบเรื่องสุขภาพรับรางวัลจากเขต 11

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ลานอเนกประสงค์  อบต.ทุ่งตะไคร อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร  มีการเยี่ยมชมของกลุ่มผู้สูงอายุตำบลเขาแดง อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา  และ กลุ่มผู้สูงอายุเทศบาลตำบลทอนหงส์ จ.นครศรีธรรมราช   โดยมีคณะชมรมผู้สูงอายุตำบลทุ่งตะไคร อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร ให้การต้อนรับในการนี้มีการแสดงของชมรมผู้สูงอายุตำบลทุ่งตะไคร เริ่มตั้งแต่ การเคารพธงชาติ  การออกกำลังกายร้องรำทำเพลง  และนันทนาการต่างๆ ให้ผู้สูงอายุ จ.สงขลา และ จ.นครศรีธรรมราช ได้เยี่ยมชม

นายบุญส่ง  ขาวศิริ  นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งตะไคร อ.ทุ่งตะโก  กล่าวว่าโรงเรียนผู้สูงอายุทุ่งตะไคร เกิดมาจากความต้องการของพี่น้องชาวตำบลทุ่งตะไครที่รวมตัวกันตั้งเป็นชมรมผู้สูงอายุ และถามว่าอยากได้อะไรเขาก็บอกว่าอยากได้โรงเรียนผู้สูงอายุ  ครั้งแรกต้องระดมทุนได้มา 7 หมื่นบาท และเทศบาลก็ให้ใช้ห้องประชุมเป็นที่เรียน
นายชุมพล   เยาวละออง  ผู้อำนวยการโรงเรียนผู้สูงอายุทุ่งตะไคร กล่าวว่าต้องขอชื่นชมชมรมผู้สูงอายุ ผมเองเป็นข้าราชการบำนาญ อายุ 67 ปี มีความภาคภูมิใจที่เห็นรอยยิ้ม เห็นเขามีความสุข เมื่อเขามีความสุขแล้วโรคภัยไข้เจ็บต่างก็จะหมดไป

ข่าวโดย ภุชงค์ ทองมี (นะ ชุมพร)
ขับเคลื่อนโดย Blogger.