Header Ads

โครงการจิตอาสา" เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ตำบลสร้อยละคร อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำบ้านห้วยใหญ่หมู่ที่ 10

นายนพดล มามาก นายอำเภอลาดยาว เป็นประธานเปิด โครงการจิตอาสา" เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำบ้านห้วยใหญ่ หมู่ที่ 10 ตำบลสร้อยละคร อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ โดยมี นายไชยวัฒน์ ดาวเรือง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยละคร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยละคร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. เข้าร่วมในกิจกรรม โดยในกิจกรรมมีการพัฒนาลำน้ำ คู่คลอง ณ อ่างเก็บน้ำบ้านห้วยใหญ่ และการปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น จำนวน 1,000 ต้น และปล่อยพันธุ์ปลา จำนวน 40,000 ตัว โดยนายไชยรัตน์ ดาวเรือง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยละคร ได้กล่าวว่า ตนและสมาชิก สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยละคร จะปรับสถานที่ดังกล่าวเป็นสถานที่สาธารณะและปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม ร่มรื่น เพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวต่อไปภาพ/ข่าว  ต้อย รอบรั้วปากน้ำโพ รายงาน 0619525644
ขับเคลื่อนโดย Blogger.