Header Ads

ร้อยเอ็ด - จัดท่องเที่ยววิถีชุมชน เมือง 101 หรือ "สาเกตุนคร"

ร้อยเอ็ด ท่องเที่ยววิถีชุมชน พบและสัมผัสดินแดน "เผ่ากุลาเคยร้องให้" ชม (บ่อน้ำ มหัศจรรย์) แห่ง "เมืองนครจำปาขัน" เจาะลึกโบราณสถานกู่ท้าวคันธนามกับทีมงานผู้สื่อข่าวท้องถิ่นบ้านนอกบ้านนอก (เดอะแมนคันทรี่ โลโซไซตี้กินแต่วิสกี้ขาวแกล้มเมล็ดถั่วลิสง)


วันนี้  16 ก.ย.62 นายดิเรก ธรรมฤทธิ์ พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด จัดท่องเที่ยววิถีชุมชน เมือง 101 หรือ "สาเกตุนคร" ในอดีต เมื่อ สองพันปีล่วงล้ำ  สาเกตนครมีความเจริญรุ่งเรืองสูงสุดสมัยพญาสุริยวงศา มีเมืองขึ้น 11 เมือง ดังตำนานกล่าวขานไว้ "สิบเอ็ดผักตู สิบแปดป่องเอี้ยม ซาวเก้าแม่คั่นได"

08.00 - 13.00 น. พิกัดบ้านดงเย็น ม.4 ต.เด่นราษฎร์ อ.หนองฮี ชิมน้ำจืดนามว่า"บ่อพันขัน"ที่เมืองนครจำปาขันอดีตกาลผ่านมาแล้ว  จนปัจจุบันเป็นบ่อน้ำมหัศจรรย์ 100 ขัน - พันขันตักทั้งวัน (ตักเท่าไรก็ไม่หมด) มีโอกาสพาครอบครัวเดินทางมาฟังตำนานจากปากไทบ้านเด้อ

14.00 - 18.00 น.พิกัด   บ้านหนองบัวดอน ม.8 ต.โพนทราย อ.โพนทราย  ตำบลโพนทรายซึ่งขึ้นอยู่กับอำเภอสุวรรณภูมิต่อมาใน ได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะเป็น อำเภอโพนทราย เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2532 เชิญท่องเที่ยวทุ่งกุลาร้องให้...ฟังจากเล่านิทาน  กุลาเดินฝ่าทุ่ง  ต่างหมายมุ่งข้ามทุ่งใหญ่ไปค้าขาย  แต่หนทางเดินร้างแล้งพร้อมแห้งและไกล  นั่งร้องให้ต้องย้อมแพ้" ชื่อทุ่งกุลาร้องให้ จึงได้แต่นั้นมา"จากนั้นพานางน้องเดินข้ามทุ่งกุลาพาศรีแก่นหล่า


ชมกู่ท้าวคันธนาม(คชนาม)โบราณสถานกู่คันธนามมีทางหลวงหมายเข ๒๐๘๖ (สุวรรณภูมิ – ราษีไศล) ผ่านกลางเนินดินทราย เป็นโบราณสถานประเภท"อโรคยาศาล"หรือโรงพยาบาลโบราณวัตถุสำคัญที่พยศิลาจารึก หินทรายสีน้ำตาล ลักษณะเป็นหลักสี่เหลี่ยมด้านเท่า ย่อทรงกระโจม จารึกอักษรขอมโบราณ ภาษาสันสกฤต ด้านที่ 1 - 3 มี 24 บรรทัด ด้านที่ 4 มี 26 บรรทัด เป็นจารึกสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 สร้างขึ้นเพื่อประดิษฐานไว้ ณ สถานพยาบาล (อโรคยาศาล)ด้านที่ 2 (บรรทัดที่) 17 – 18 จารึกดังนี้ ส่วนบุรุษสองคนเป็นผู้หุงต้ม เป็นผู้ดูแลรักษาและจ่ายน้ำในที่นี้ เป็นผู้หาดอกไม้และหญ้าบูชายัญ และเป็นผู้ทำความสะอาดเทวสถาน (นักการภารโรง) (บรรทัดที่) 19 – 20 บุรุษสองคนเป็นผู้จัดพลีทาน เป็นผู้ทำบัตรและจ่ายบัตรสลาก และเป็นผู้หาฟืนเพื่อต้มยา(ทะเบียน) บรรทัดที่ 21 – 22 บุรุษทั้งสิบสี่คนเป็นผู้ดูแลรักษาโรงพยาบาล และเป็นผู้ส่งยาแก่แพทย์ จึงรวมเป็นยี่สิบสองคนบรรทัดที่ 23 – 24 บรรดาบุคคลเหล่านั้น บุรุษหนึ่งและสตรีหนึ่ง แต่ละคนเป็นผู้ให้สถิติ ส่วนสตรีอีกหกคน เป็นผู้โม่เภษัชที่สันดาปด้วยน้ำ

ภาพ/ข่าว  สุเทพ  ลอยแก้ว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.