Header Ads

ชลบุรี - บ.ยูนิไทย ฯ ทุ่มงบนับ 1,000 ล้าน ขยายท่าเทียบเรือ เพื่อ รองรับเรือขนาดใหญ่ขึ้น

ที่ห้องประชุมเมืองท่า สำนักงานเทศบาลนครแหลมฉบัง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี  นายกฤศณัฏฐ์  กุลสิงห์  ปลัดอำเภอศรีราชา  เป็นประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1  เพื่อกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม การศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง (EHIA)  โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือ ของ บริษัท ยูนิไทย ชิปยาร์ด แอนด์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด  โดยมีตัวแทนบริษัท ยูนิไทย ชิปยาร์ด แอนด์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด ,ตัวแทนบริษัท เซ้าท์อี๊สท์เอเชียเทคโนโลยี่ จำกัด (บริษัทที่ปรึกษา) พร้อมผู้นำชุมชน และชาวบ้าน เกือบ 500 คน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้านนายสมชัย  เปลี่ยนใจสุข   ผู้จัดการอาวุโสแผนกอาชีวอนามัยและความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม บริษัท ยูนิไทย ชิปยาร์ด แอนด์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด   กล่าวว่า  การประชุมในวันนี้ เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1  เพื่อกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม,เพื่อให้ข้อมูลกับประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับรายละเอียดโครงการที่จะเกิดขึ้นและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมทั้งขอบเขตการศึกษาและการประเมินทางเลือกของโครงการ รวมทั้งจะนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในครั้งนี้ใช้ประกอบการศึกษา และจัดทำรายงานให้ครบถ้วนต่อไป

ภาพ/ข่าว  ยืนยงค์ ยินดีทรง
ขับเคลื่อนโดย Blogger.