Header Ads

ชลบุรี - นายอำเภอสัตหีบ เปิดงาน OTOP ชวนชิม คัดสรรอาหารและรสชาติระดับดาว


เมื่อวันที่ 22 ส.ค.62 นายอนุชา อินทศร นายอำเภอสัตหีบ เป็นประธานเปิดโครงการ OTOP1 สัตหีบชวนชิม ประจำปี 2562 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดร.ณัฐชยา คุปตะพันธ์ ประธานเครือข่าย OTOP สิบเอกอภิณพ มังกรแก้ว พัฒนาการอำเภอสัตหีบ คณะกรรมการ OTOP สัตหีบชวนชิม แขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนเข้าร่วมกิจกรรม ณ ที่ว่าการอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี


นายอนุชา อินทศร นายอำเภอสัตหีบ OTOP สัตหีบชวนชิม เกิดขึ้นจากการที่กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ สมาชิกครือข่าย OTOP อำเภอสัตหีบ ได้ร่วมประชุมกันเป็นประจำทุกเดือน และในการคัดสรร OTOP ประจำปี 2562 ที่ผ่านมามีกลุ่มผู้ผลิตที่เข้าร่วมคัดสรร จำนวน 9 กลุ่ม ส่งผลิตภัณฑ์เข้าคัดสรร จำนวน 17 ผลิตภัณฑ์ โดยในส่วนประเภทอาหารและเครื่องดื่มมีผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ส่งผลิตภัณฑ์เข้าร่วมคัดสรร จำนวน 1 ราย เนื่องจากผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารส่วนใหญ่ยังไม่ได้รับรองมาตรฐาน อย. ดังนั้น เพื่อเป็นการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารให้ได้คุณภาพถูกสุขอนามัย และมาตรฐานเป็นที่น่าเชื่อถือของผู้บริโภค เครือข่าย OTOP อำเภอสัตหีบ ร่วมกับ สำนักพัฒนาชุมชนอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี จึงได้ร่วมกันจัดให้มีกิจกรรม OTOP สัตหีบชวนชิม ในวันนี้ โดยมีผู้ผลิต ผู้ประกอบการเข้าร่วม จำนวน 17 ราย

ภาพข่าว  เขษมศักดิ์ ชัยขันธ์ / นันทชัย เชื้อสนุก รายงาน 082-531-3717
ขับเคลื่อนโดย Blogger.