Header Ads

นครสวรรค์/// เครือข่าย OT0P จังหวัดนครสวรรค์เคลื่อนที่ ในอำเภอหนองบัว

....เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2562 จังหวัดนครสวรรค์และพัฒนาการอำเภอหนองบัวได้จัดกิจกรรม เครือข่ายOTOP จังหวัดนครสวรรค์ เคลื่อนที่ ณ ลานอเนกประสงค์ BIG C ซูเปอร์เซ็นเตอร์ หนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีกลุ่มแม่บ้านเกษตรและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่และอำเภอต่างๆในจังหวัดนครสวรรค์ ได้นำสินค้า...หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์จากตำบลธารทหาร

เครื่องจักรสานในตำบลหนองกลับ ผลิตภัณฑ์ผ้าทอ ผลิตภัณฑ์จากกระบอกไม้ไผ่ และสินค้าอื่นๆอีกมากมายมาจำหน่ายภายในงาน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์สนับสนุนผลิตภัณฑ์OTOPสร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการสร้างรายได้ด้วยการนำทรัพยากร ภูมิปัญญาในท้องถิ่นมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพ มีจุดเด่นและมูลค่าเพิ่ม เป็นที่ต้องการของตลาด  และภายในงานได้มีการแสดงของกลุ่มสตรีอำเภอหนองบัวกว่า40ชีวิตให้รับชมอย่างสวยงาม////

ภคพล ครองสิน....รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.