Header Ads

ชลบุรี - โรงเรียนเลิศปัญญา เปิดการแข่งขันกีฬา Orchid Games ครั้งที่ 12 สร้างสุขภาพแข็งแรงควบคู่ไปกับการเรียนการสอนให้แก่เด็กนักเรียน

โรงเรียนเลิศปัญญา เปิดการแข่งขันกีฬา Orchid Games ครั้งที่ 12 สร้างสุขภาพแข็งแรงควบคู่ไปกับการเรียนการสอนให้แก่เด็กนักเรียน

เมื่อวันที่ 23 ส.ค.62 นายณรงค์ บุญบรรเจิดศรี นายกเทศมนตรีเมืองสัตหีบ เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนเลิศปัญญา "Orchid Games" ครั้งที่ 12 โดยมีคณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมกิจกรรม ณ อาคารพระครูวิสารทสุตากร โรงเรียนเลิศปัญญา อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี


นายณรงค์ บุญบรรเจิดศรี นายกเทศมนตรีเมืองสัตหีบ กล่าวว่า การจัดการศึกษาในโรงเรียน จำเป็นต้องจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนได้มีโอกาสแสดงออก ตามความรู้ ความสามารถของนักเรียน กีฬาเป็นกิจกรรมหนึ่งในกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษาที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ สร้างภูมิคุ้มกันโรคต่างๆ และยังเป็นการฝึกฝนจิตใจให้รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีความสามัคคี นอกจากนี้การจัดการแจข่งขันกีฬาภายในยังเป็นการเตรียมการคัดเลือกนักกีฬาที่ม่ีความถนัดในกีฬาแต่ละประเภทเพื่อเป็นตัวแทนของโรงเรียนเข้าแข่งขันกีฬาระดับต่างๆ และเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ไม่ข้องเกี่ยวกับยาเสพติดและอบายมุข

สำหรับปีการศึกษานี้ได้จัดการแข่งขันขึ้นระหว่างวันที่ 20 - 23 ส.ค.62 โดยใช้ชื่อว่า "Orchid Games" ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของดอกไม้ประจำโรงเรียน คือ กล้วยไม้ แบ่งนักกีฬาออกเป็น 4 ทีม คือ ทีมแวนด้าสีน้ำเงิน ทีมเอื้องผึ้งสีเหลือง ทีมคัทลียาสีชมพู และทีมไอยเรศสีเขียว กีฬาที่จัดแข่งขันคือ ฟุตบอล แชร์บอล เทเบิ้ลเทนนิส เปตอง บาสเก็ตบอล วอลเลย์บอล และเกมส์เบ็ดเตล็ด ซึ่งการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครองนักเรียนเป็นอย่างดี

ข่าวโดย  เขษมศักดิ์ ชัยขันธ์ / นันทชัย เชื้อสนุก รายงาน 082-531-3717
ขับเคลื่อนโดย Blogger.