Header Ads

บุรีรัมย์-เปิดนิทรรศการโปรแกรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน “D – HOHE IDEAS ท่องเที่ยวบุรีรัมย์ วิถีเซราะกราว”

25 สิงหาคม 2562 14.30 น. นายดำรงชัย เนรมิตตกพงศ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานพิธีเปิดงานพร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคธุรกิจเอกชน และแขกผู้มีเกียรติร่วมงาน นิทรรศการโปรแกรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน  “D – HOHE IDEAS ท่องเที่ยวบุรีรัมย์ วิถีเซราะกราว” ระหว่างวันที่ 24 – 28 สิงหาคม 2562  ณ อาคารแสดงสินค้าชั่วคราวปรับอากาศ บริเวณลานด้านหน้าห้างสรรพสินค้า ทวีกิจซุปเปอร์ เซนเตอร์ บุรีรัมย์ นางบุญยิ่ง เทศน้อย พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวรายงานการจัดกิจกรรมเปิดตัวหมู่บ้านท่องเที่ยวประเพณีเชิงวัฒนธรรมพร้อมกัน 4 หมู่บ้าน 1.บ้านโคกเมือง หมู่ 6 ตำบลจระเข้มาก อำเภอประโคนชัย2 บ้านสายบัว หมู่ที่ 14 ตำบลเจริญสุข อำเภอเฉลิมพระเกียรติ 3 บ้านกิจสมบูรณ์ หมู่ที่ 6 ตำบลสองห้อง อำเภอเมืองบุรีรัมย์4 บ้านสนวนนอก หมู่ที่ 2 ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช
รัฐบาลมีความพยายามที่จะสร้างโอกาสให้พี่น้องประชาชนที่อยู่ในหมู่บ้าน ได้มีอาชีพที่มั่นคง มีรายได้จากการประกอบอาชีพหลัก อาชีพเสริม และมีรายได้จากนักท่องเที่ยว เป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ลดความเหลื่อมล้ำ ซึ่งสอดคล้องกับ"บุรีรัมย์โมเดล" ของจังหวัดบุรีรมย์ ที่ตั้งเป้าหมายใช้การท่องเที่ยวและกีฬาในการสร้างรายได้ให้กับประชาชน การจัดงานในวันนี้ เป็นการนำเสนอโปรแกรมการท่องเที่ยวที่อยู่ในหมู่บ้าน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ให้นักท่องเที่ยวสามารถร่วมลงมือทำ จะได้ทั้งความรู้ ได้สินค้าผลิตภัณฑ์ที่ได้ลงมือทำเอง เป็นการเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนที่เป็นเจ้าของแคตตาล๊อคโปรแกรม ได้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับนักท่องเที่ยว เพื่อพัฒนาโปรแกรมให้น่าสนใจยิ่งขึ้น ได้มีความมุ่งมั่นตั้งใจ สร้างพลังความศรัทธา เพื่อสร้างเป็นอาชีพ สร้างรายได้ ที่มั่นคงอีกทางหนึ่ง หรือมีองค์ความรู้ได้ร่วมกันในเชิงบูรณาการ ให้เป็นรูปธรรม เพื่อสนองนโยบายรัฐบาล และจังหวัดบุรีรัมย์ ต่อไป
ในงานประกอบด้วยกิจกรรมการท่องเที่ยว  สามารถร่วมทำ ร่วมผลิต กับฐานการผลิตภัณฑ์ OTOP 40 ฐาน D – HOHE IDEAS  ชม ชิ้ม ช้อบ ผลิตภัณฑ์ OTOP มินิคอนเสริต์ ศิลปินยอดนิยม การแสดงศิลป์บันเทิงพื้นบ้าน
ข่าวโดย  สหพล อักษร/รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.