Header Ads

ราชบุร ข่าว - นร.ท่ามะขามวิทยา ประดิษฐ์อุปกรณ์ตัดหน่อไม้ราคาถูก

วันที่ 30 ส.ค.62 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  นักเรียนโรงเรียนท่ามะขามวิทยา หมู่ที่ 7  ต.ดอนทราย อ.โพธาราม  จ.ราชบุรี ได้คิดค้นและออกแบบมาใช้ตัดหน่อไม้ได้จริง ลงทุนน้อย ประหยัดเวลากว่าใช้มีด นางสาวอัญชิสา สตราคาม,  นางสาวพรกมล โพชพันธ์  และนายประกาศิต ครุฑดำ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และปีที่ 6 โรงเรียนท่ามะขามวิทยา ได้คิดค้นสร้างนวัตกรรมใหม่จากการนำเศษเหล็กที่เหลือใช้ มาประดิษฐ์ ทดลองทำอุปกรณ์ตัดหน่อไม้ทดแทนการใช้มีด หรือชะแลงในการขุดหน่อไม้  ทำง่ายสะดวก เพียงแค่นำอุปกรณ์ไปวางบริเวณโคนหน่อไม้ แล้วใช้เท้าข้างหนึ่งเหยียบหลังไว้ ส่วนเท้าอีกข้างใช้แรงกดคันเหยียบตรงกลางอุปกรณ์ก็กดลงสามารถตัดหน่อไม้ออกจากโคนขาดกระเด็นทันที  เกิดความสะดวก และประหยัดเวลามาก

นางสาวพรกมล โพชพันธ์  อายุ 18 ปี  อยู่บ้านเลขที่  5 หมู่ 2  ต.สามเรือน อ.เมือง  กล่าวว่า ที่บ้านปลูกหน่อไม้ไว้ขายตลาดตลอดทั้งปี แต่ก่อนใช้มีดตัด แต่ละครั้งใช้เวลาค่อนข้างนาน สับหลายครั้งกว่าจะขาด  จึงมีแนวคิดหาอุปกรณ์ที่จะมาช่วยตัดหน่อไม้ให้เร็วขึ้น   จึงได้ประดิษฐ์อุปกรณ์ชิ้นนี้ขึ้นมา  เป็นเครื่องต้นแบบ ทำมาจากเศษเหล็กที่เหลือใช้ มาเชื่อมต่อกันจนเป็นอุปกรณ์ที่สมบูรณ์แบบใช้งานได้จริง ตัดได้เรียบ ไม่เสียตา หน่อ เพื่อให้ขยายพันธุ์ต่อไป  ตาหน่อจะเกิด ขึ้นใหม่ภายใน 20 วัน   แตกต่างจากใช้มีดตัดจะทำให้บริเวณตาหน่อขาดหาไป กว่าหน่อจะเกิดใหม่ช้ามาก แนวคิดนี้เกิดมาจากเครื่องดัดขนตา  ที่มีกลไกช่วยหนีบขาดัดขนตา   จึงมีแนวคิดดัดแปลง กลายมาเป็นเครื่องตัดหน่อไม้แทน  ในลักษณะที่พอกดบริเวณช่วงกลาง ก็จะทำให้อุปกรณ์ทำงานโดยมีใบมีดลักษณะเป็นสามเหลี่ยมที่คมอยู่ 2 ด้าน เมื่อใช้เท้าเหยียบจะทำงานตัดหน่อไม้ทันที 
อาจารย์อรไท พิธุพันธ์ ครูสอนวิชาฟิสิกส์ โรงเรียนท่ามะขามวิทยา  กล่าวว่า ได้สอบถามเด็ก มีปัญหาอะไรบ้างเกี่ยวกับอาชีพในครอบครัว เพื่อสร้างโครงงานขึ้นมาแก้ปัญหาได้จริงในชีวิตประจำวัน จนทราบว่าบางคนรับจ้างตัดยอดมะพร้าว บางคนปลูกหน่อไม้ไว้ขาย  ตอนแรกคิดเครื่องตัดยอดมะพร้าว แต่มองแล้วว่าใหญ่เกินไป จึงเปลี่ยนย่อลงมาเป็นอุปกรณ์ตัดหน่อไม้แทน สอบถามทราบว่าเวลาจะตัดหน่อด้วยการใช้มีดสับหลายครั้ง ทำให้เสียเวลานาน แผลที่โคนไม่สวย ขายไม่ค่อยได้ราคานัก อีกทั้งยังเสียตาหน่อไม้ที่จะแตกหน่อใหม่ช้ากว่าปกติด้วย จึงช่วยกันคิดช่วยกันออกแบบอย่างไรให้ตัดขาดได้ภายในครั้งเดียว  เมื่อประดิษฐ์ออกมาแล้วจึงประสบความสำเร็จอย่างที่เห็น

นายอภิเชษฐ์ เกตุกร ผู้อำนวยการโรงเรียนท่ามะขามวิทยา เปิดเผยว่า  เป็นผลงานของครูและนักเรียนได้ร่วมกันทำสิ่งประดิษฐ์นี้ขึ้นมา เป็นนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ราชบุรี ที่ทำอย่างไร จะให้เด็กสร้างนวัตกรรมเป็นผลงานขึ้น  จึงให้นโยบายกับครูผู้สอน และนักเรียน โดยผลงานชิ้นนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนานวัตกรรม ซึ่งสอดคล้องกับการเรียนวิชาฟิสิกส์ ที่ครูได้สอนไปแล้วพร้อมได้ประยุกต์ทฤษฎีมาใช้  โดยผลงานชิ้นนี้ได้ส่งเข้าประกวดในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ที่ผ่านมา  นอกจากงานประกวดแล้ว นวัตกรรมชิ้นนี้ยังไปสอดคล้องกับนโยบายของโรงเรียนเรื่อง CSR  IN SCHOOL  ความรับผิดชอบของโรงเรียนต่อชุมชน   และยังเป็นนโยบายที่โรงเรียนร่วมกับ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด โดยมีคุณเขมชาติ สถิตย์ตันติเวช   ผู้อำนวยการฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด เป็นผู้ผลักดัน ให้นวัตกรรมชิ้นนี้สำเร็จ เป็นนวัตกรรมที่ยังสอดคล้องด้านพลังงาน ซึ่งทำอย่างไรที่จะช่วยลดการใช้พลังงาน ได้พยายามปลูกฝังเด็ก ๆ จากเดิมจะต้องใช้แรงในการตัดหรือสับหน่อไม้หลายครั้งจึงจะขาดออกจากกัน แต่อุปกรณ์ชิ้นนี้สามารถตัดได้เพียงครั้งเดียวหลังจากที่ทำอุปกรณ์ตัดหน่อไม้สำเร็จแล้ว ได้นำนักเรียนไปยื่นขอจดอนุสิทธิบัตร ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดราชบุรีแล้ว เพื่อป้องกันการลอกเลียนแบบ
อย่างไรก็ตามสำหรับการประดิษฐ์อุปกรณ์ตัดหน่อไม้ ของโรงเรียนท่ามะขามวิทยา  ถือเป็นนวัตกรรมชิ้นใหม่ที่ช่วยให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจกับผลงานของตัวเองที่ได้คิดค้นขึ้นมาและยังสามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อครอบครัว ถือเป็นตัวอย่างผลงานอีกชิ้นหนึ่งที่น่าส่งเสริมและให้การสนับสนุน สำหรับผู้ที่สนใจ อยากจะศึกษาดูงานของเด็ก  ๆ ติดต่อได้ที่ อาจารย์อรไท พิธุพันธ์ ครูสอนวิชาฟิสิกส์ โรงเรียนท่ามะขามวิทยา โทร  081 – 7352113 หรือ เบอร์ผู้อำนวยการโรงเรียน โทร 096 – 9594263

ข่าวโดย  สุจินต์ นฤภัย (เต้)
ขับเคลื่อนโดย Blogger.