Header Ads

พัทยา - วางแผนล่อซื้อและจับกุมผู้กระทำผิดค้ามนุษย์โดยการแสวงหาประโยชน์จากการค้าประเวณีเด็ก


วันที่ 21 ส.ค.62 เวลา 19.30 น. พตท.พรชัย  กิ่งสวัสดิ์ หน.ชป.ศพดส.ภ.2 กับพวก ได้ร่วมกันวางแผนล่อซื้อและจับกุมผู้กระทำผิดค้ามนุษย์โดยการแสวงหาประโยชน์จากการค้าประเวณีเด็ก โดยได้จับกุมผู้ต้องหา ส่ง สภ.พัทยา ดำเนินการตามกฎหมาย


ข่าวโดย  ทีมข่าวรอบรั้วภูธรรายงาน

ขับเคลื่อนโดย Blogger.