Header Ads

ยโสธร-ผู้ว่าราชการเป็นประธานเปิดโครงการอบรมและพัฒนาแกนนำจิตอาสา สภากาชาดไทย

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 27 สิงหาคม 2562 ที่หอประชุมวิถีอีสานหน้าศาลากลางจังหวัดยโสธร นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรเป็นประธานเปิดโครงการอบรมและพัฒนาแกนนำจิตอาสา
สภากาชาดไทย จังหวัดยโสธร เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อสร้างแกนนำจิตอาสาในระดับพื้นที่ให้ทำหน้าที่เผยแพร่ภารกิจของกาชาดและขับเคลื่อนเครือข่ายจิตอาสาในการช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือดร้อน ผู้ประสบภัยพิบัติ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ตกทุกข์ได้ยากในพื้นที่ ตลอดจนเป็นการปลูกฝังค่านิยมของการมีจิตอาสา จิตสาธารณะและสร้างศรัทธาในภารกิจกาชาด โดยมี นางพิมลรัตน์ สุกใส นายกเหล่ากาชาด นายสมเพชร สร้อยสระคู นางสาวสิริมา วัฒโน รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร นายสุวัฒน์ เข็มเพชร ปลัดจังหวัด พร้อมแกนนำจิตอาสาสภากาชาดไทย จังหวัดยโสธร ทัุ้ง 9 อำเภอ กว่า 500 คน ร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพียงกันข่าวโดย  วีพล บุญเดช  รายงาน

ขับเคลื่อนโดย Blogger.