Header Ads

เมืองพัทยาร่วมกับจิตอาสา จัดเก็บขยะชายทะเลพัทยาเหนือ สร้างโลกสีเขียว พร้อมรณรงค์ให้คนหันมาใช้ผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ตามที่กลุ่มประชาชนจิตอาสารักษาความสะอาดชายหาดพัทยา โดย ทพ.สานเติม มุทธสกุล ได้รวมกลุ่มกันกับเจ้าหน้าที่สำนักสิ่งแวดล้อมเมืองพัทยา กำหนดจัดกิจกรรมรักษาความสะอาดบริเวณชายหาดพัทยาเหนือ เพื่อสร้างจิตสำนึกในเรื่องของการรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยการกันมาใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนั้น
ในวันนี้ (25 ส.ค.62) กลุ่มประชาชนจิตอาสารักษาความสะอาดชายหาด กลุ่มเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด สำนักสิ่งแวดล้อมเมืองพัทยา และคณะจากองค์กรสื่อสารด้านการขยะ Rubbish Communication โดย น.ส.สุภาดา วงศ์ซิ้ม ประธานองค์กรฯ ที่ได้สนับสนุนถุงชีวภาพ หรือ "ถุงกินได้" เพื่อใช้เก็บขยะในกิจกรรมนี้ ได้ทำกิจกรรมเดินเก็บขยะบริเวณชายหาดพัทยาเหนือ เมืองพัทยา จ.ชลบุรี

กิจกรรมในครั้งนี้ดำเนินตามแนวทางของนายสุธีร์ ทับหนองฮี ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อมเมืองพัทยา ที่รับนโยบายด้านความสะอาดจากนายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา ที่กำกับและดูแลเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองพัทยา เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ตระหนักถึงการร่วมกันแก้ไขปัญหาขยะด้วยการเริ่มเปลี่ยนมาใช้ผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากธรรมชาติและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมก่อนจะผลักดันให้ครอบคลุมต่อไปในอนาคตอันใกล้นี้ต่อไปข่าวโดย  สมชาย โคตล่ามแขก  รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.