Header Ads

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร หรือ พม. ได้จัดกิจกรรมนำนักเรียนที่ขาดโอกาสเข้าชมภาพยนต์ฟรี ที่โรงภาพยนต์พรวิทยาเซ็นเตอร์ โดยได้นำภาคเอกชน และภาครัฐ ร่วมใจสร้างฝันให้กับเด็ก และมีนายนิกร สุขใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เข้าร่วมชมภาพยนต์ด้วย และได้พบปะกับเด็กนักเรียนที่ร่วมชมภาพยนต์อย่างเป็นกันเอง

ที่จังหวัดยโสธร สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร หรือ พม. ได้จัดกิจกรรมนำนักเรียนที่ขาดโอกาสเข้าชมภาพยนต์ฟรี ที่โรงภาพยนต์พรวิทยาเซ็นเตอร์ โดยได้นำภาคเอกชน และภาครัฐ ร่วมใจสร้างฝันให้กับเด็ก และมีนายนิกร สุขใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เข้าร่วมชมภาพยนต์ด้วย และได้พบปะกับเด็กนักเรียนที่ร่วมชมภาพยนต์อย่างเป็นกันเอง
ด้านนางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้กล่าวต้อนรับและกล่าวชื่นชมภาคเอกชนและภาครัฐ ที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมครั้งนี้ประกอบด้วย บริษัท พรวิทยาเซ็นเตอร์  ท่าทรายจั่วเซ่ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิมซุน โรงแรมเจพี เอมเมอร์รัลด์ การประปาส่วนภูมิภาคจังหวัด โดยในการเข้าชมภาพยนต์ครั้งนี้ ได้ฉายภาพยนต์เรื่อง "โปรเม อัจฉริยะต้องสร้าง" เป็นเรื่องราวของ เม เอรียา จุฑานุกาล นักกีฬา

ก๊อล์ฟ ที่ประสบความสำเร็จระดับโลก และครอบครัวที่ต่อสู้ชีวิตเพื่อกีฬาก๊อล์ฟจนประสบความสำเร็จได้เป็นนักก๊อฟไทยมือหนึ่งระดับโลกในวัยแค่ 16 ปี เป็นภาพยนต์ที่สร้างแรงบันดาลใจให้สถาบันครอบครัวได้นำไปเป็นแนวทางที่จะสร้างความสำเร็วของลูกหลานในด้านการกีฬา หรือประกอบอาชีพที่มั่นคง ต่อไป..


วีรพล บุญเดช ผู้สื่อข่าวจ.ยโสธร//รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.