Header Ads

ชลบุรี-โรงเรียนสัตหีบ เขตฐานทัพเรือสัตหีบ เปิดการแข่งขันกีฬาอนุบาล เสริมสร้างความสามารถด้านอื่นๆ ควบคู่ไปกับการเรียนการสอน

เมื่อวันที่ 26 ส.ค.62 ที่บริเวณสนามกีฬาโรงเรียนสัตหีบ เขตฐานทัพเรือสัตหีบ ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี อาจารย์ศุภภาณี คลังเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนสัตหีบ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาอนุบาลของโรงเรียนสัตหีบ เขตฐานทัพเรือสัตหีบ โดยมีคณะกรรมการเครือข่าย ผู้ปกครอง คณะครู นักเรียน และนักกีฬาเข้าร่วมกิจกรรม


อาจารย์ศุภภาณี คลังเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนสัตหีบ กล่าวว่า การจัดให้มีการแข่งขันกีฬา นับเป็นนโยบายที่ดีในการสนับสนุนให้นักเรียนมีพื้นฐานการเล่นกีฬาและรู้จักการมีน้ำใจเป็นนักกีฬา ซึ่งนักเรียนกำลังอยู่ในวัยเจริญเติบโต จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องหมั่นฝึกฝนการออกกำลังกาย เพื่อให้ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง การเล่นกีฬาจึงมีความสำคัญต่อนักเรียนเป็นอย่างยิ่ง ผลที่ได้รับจากการแข่งขันกีฬาในวันนี้คือ ชนะและแพ้ จึงขอให้นักกีฬาจงทำการแข่งขันกันด้วยบรรยากาศแห่งมิตรภาพและสนุกสนาน โดยเฉพาะสิ่งที่เน้นที่สุดคือ "ความสามัคคี" ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของหมู่คณะ (Team Work) เป็นสิ่งที่ต้องการมากที่สุดในการเล่นกีฬา และขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ให้การสนับสนุนกิจการกีฬาของโรงเรียนสัตหีบด้วยดีตลอดมาข่าวโดย  นันทชัย เชื้อสนุก/รายงาน 082-531-3717
ขับเคลื่อนโดย Blogger.