Header Ads

ชาวนาหลายสิบคนลงพื้นที่กำจัดวัชพืชเปิดทางน้ำทำนาหลังมีน้ำหลากแต่ไปไม่ถึงพื้นที่ทำนาทำให้ต้องรวมกลุ่มเข้าพื้นที่อำเภอลาดยาวแก้ปัญหาขาดน้ำทำนาด้วยตัวเอง

วันนี้ชาวนาในตำบลหนองยาวหลายสิบรายรวมกลุ่มเข้าพื้นที่อำเภอลาดยาวเพื่อกำจัดวัชพืชที่ขวางทางน้ำเพื่อให้น้ำได้ระบายได้รวดเร็วไปยังตำบลหนองยาวและหนองกระโดนเพื่อเปิดทางน้ำให้ชาวนาได้มีน้ำทำนาหลังจากมีน้ำหลากในพื้นที่แต่ติดวัชพืชทำให้น้ำที่จะไหลลงคลองสาขาต่างๆล่าช้าเกรงจะหมดน้ำทำนาต้องรวมตัวช่วยกันกำจัดวัชพืชเปิดทางน้ำตัวแทนชาวนาแจ้งว่าน้ำปัญหาหนึ่งของเกษตรกรทำนาคือน้ำที่ไว้หล่อเลี้ยงต้นข้าวที่ปลูกไว้ไม่เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกรทำนา ทำให้ต้นข้าวที่ปลูกไว้เริ่มยืนต้นตายเพราะขาดน้ำ ซ้ำคลองชลประทานที่เคยมีน้ำแต่มาตอนนี้ไร้น้ำทำให้เกษตรกรทำนาทำให้ต้นข้าวที่ปลูกไว้ยืนต้นตายเป็นจำนวนมากมาในวันนี้เริ่มมีน้ำให้ทำนาแต่น้ำยังไหลไปไม่ถึงทำให้ต้องรวมตัวมากำจัดพวกวัชพืชเพื่อเปิดทางน้ำโดยได้รับความอนุเคราะห์จากองค์การบริหารส่วนตำบลลาดยาวนำรถแมคโครมาช่วยในการกำจัดเศษวัชพืชและเปิดทางน้ำให้แต่ก็ยังคงต้องใช้แรงคนในการกำจัดเศษวัชพืชตามคลองสาขาที่ในตัว  อำเภอลาดยาวเพื่อเร่งเปิดทางน้ำให้ไหลไปทันในช่วงน้ำหลากนี้เพื่อทำการปลูกต้นข้าวรอบใหม่จำนวนหลายพันไร่ เพื่อให้ทันมีน้ำทำนารอบใหม่นี้


ข่าวโดย  ต้อย รอบรั้วภูธร รายงาน 0619525644
ขับเคลื่อนโดย Blogger.