Header Ads

ปภ.ยโสธร ร่วมกับ อบต.เชียงเพ็งลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

ที่จังหวัดยโสธร นายชยุต วงศ์วนิช หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยโสธร ได้ให้เจ้าหน้าที่ออกสำรวจความเสียหายและช่วยเหลือราษฎรเนื่องจากช่วงวันที่23สิงหาคม 2562 ได้เกิดพายุก่อตัวขึ้นและมีผลกระทบกับประเทศไทยตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้แจ้งเตือน จนเป็นเหตุทำให้ฝนตกติดต่อกันหลายวัน และมีน้ำเอ่อท่วมหลายพื้นที่ในจังหวัดยโสธร โดยเฉพาะที่บ้านเชียงเพ็ง น้ำได้เอ่อท่วมจนทำให้ บ้านของนายอดิเรก ปั้นทอง เลขที่124 บ้านเซซ่ง หมู่ที่ 4 ตำบลเชียงเพ็ง อำเภอป่าติ้ว ได้รับความเสียหายจากตลิ่งทรุด นายวิเศษ ปรีแผ้ว เจ้าหน้าที่ปภ.จังหวัด และ นายบุญธง นักบุญ รองนายก องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง พร้อมคณะผู้บริหาร ได้้ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ราษฎรจนกว่าน้ำจะลด เป็นปกติส่วนสถานการณ์น้ำในลำน้ำเซบาย ประจำวันที่ 26 ส.ค.2562 ระดับน้ำได้เพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน 60 ซม. ทำให้น้ำล้นเอ่อเข้าท่วมที่นาเป็นวงกว้าง ซึ่งสำนักงาน ปภ.จังหวัดยโสธร ได้นำเรือไพเบอร์กลาส ไปสนับสนุนในพื้นที่ตามที่อำเภอขอรับการสนับสนุน หากได้ขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูง และได้ยังได้ตรวจสอบความเสียหายพร้อมกับให้การช่วยเหลือราษฎรร่วมกับผู้อำนวยการชลประทานยโสธร ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ด้วย....ข่าวโดย  วีรพล บุญเดช/รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.