Header Ads

ผวจ.อุบลฯเล็งสร้างเขื่อนกั้นลำน้ำโดมใหญ่แก้ภัยแล้ง

แม่น้ำลำโดมใหญ่ ผ่านหลายอำเภอ ปล่อยน้ำทิ้งโดยเปล่าประโยชน์ เล็งสร้างเขื่อน กั้นตามลำน้ำ ทุกพื้นที่ ที่มีน้ำไหลผ่าน ช่วยแก้ภัยแลงอย่างถาวร

วันที่ 30 ส.ค.62 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสฤษดิ์  วิฑูรย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี    ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 13 อุบลราชธานี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ภัยแล้งและอุทกภัยและสำรวจความต้องการและความพร้อมในการจัดทำแผนงานโครงการรองรับการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย    และสะพานข้ามลำโดม บ้านแข้ด่อน-บ้านโดมประดิษฐ์ หมู่ 18  ตำบลโดมประดิษฐ์ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชานี
โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีได้ให้ข้อเสนอแนะ กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน และหารือนายอำเภอเดชอุดม ในการจัดทำโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งฝนทิ้งช่วง เพื่อเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหา ดูแล ช่วยเหลือ ประชนในพื้น และพร้อมจะดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยเร็วหากพื้นที่มีความพร้อม
 ด้าน นายไกรเดช ศิริณู  กำนันตำบลท่าโพธิ์ศรี อำเภอเดชอุดม  กล่าวว่า   สำหรับพื้นที่ตำบลท่าโพธิ์ศรี ได้ดำเนินการสำรวจอ่างเก็บน้ำ จำนวน 7 แห่งแล้ว    เพื่อรองรับกักเก็บน้ำจากลำโดมใหญ่ ไว้ใช้ในแล้ง ด้วยสถานีสูบน้ำด้วยระบบไฟฟ้า และได้เสนอจังหวัดนำเข้าแผนงานโครงการ เพื่อแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับภัยแล้งช่วยเหลือเร่งด่วน ให้กับประชาชน  และเป็นการแก้ปัญหาภัยแล้ง ตรงตามความต้องการของให้กับประชาชนในพื้นทั้งนี้ยังได้ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการน้ำลำโดมใหญ่  อำเภอนายน้ำยืน  และหารือร่วมกับนายอำเภอน้ำยืน   และส่วนบริหารตำบลโดมประดิษฐ์  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เพื่อหาวิธีเก็บกักน้ำ ในช่วงฤดูฝน   สำรองไว้ใช้ในฤดูแล้ง  ได้อย่างเพียงพอและทั่วถึง  อันเป็นแนวทางแก้ปัญหาสาธารณภัยอย่างเป็นระบบ ถาวร ต่อไป.

ข่าวโดย  กฤษณะ วิลามาศ
ขับเคลื่อนโดย Blogger.