Header Ads

โรงพยาบาลสิรินธร เปิดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนสูงวัยอย่างมีคุณภาพ

วันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 - 12.00 น. นพ.ยลชัย จงจิระศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการเตรียมความพร้อม ก่อนสูงวัย อย่างมีคุณภาพ จัดโดยกลุ่มงานเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ เพื่อให้ความรู้แก่บุคลากรโรงพยาบาลสิรินธรและประชาชนทั่วไปที่สนใจ ณ ห้องประชุมคุณหญิงหรั่ง กันตารัติ ชั้น 2 โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

ข่าวโดย  วิเชียร ฤทธิ์เมฆพร รายงาน

ขับเคลื่อนโดย Blogger.