Header Ads

พะเยา-ข้าวเหนียวขึ้นราคาสูงลิ่ว

พะเยาข้าวเหนียวขึ้นราคาสูงลิ่ว
ราคาข้าวเหนียวในพื้นที่จังหวัดพะเยา มีราคาเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากปัญหาภัยแล้ง ที่ส่งผลกระทบให้ผลผลิตข้าวเหนียวทั้งนาปีและนาปรังที่ผ่านมา มีปริมาณน้อยกว่าทุกปี ทำให้โรงสีข้าว มีปริมาณข้าวเปลือกน้อย และต้องรอข้าวนาปีในฤดูกาลใหม่นี้

                ด้านป้าแจ๋ว แม่ค้าขายข้าวเหนียวนึ่งสุกกล่าวว่า ราคาข้าวเหนียวในช่วง 2 เดือนที่ผ่านมา ราคาข้าวสารสูงขึ้นมาตลอด จากราคาที่เคยซื้อข้าวสาร ราคา 800 บาท ปัจจุบันซื้อในราคา 1,950 บาท ทำให้ต้องขึ้นราคาขาย จากปกติจะขายในราคา กิโลกรัมละ 30 บาท ต้องมาขายในราคา 35 บาท แต่ไม่ขายแพงและขึ้นราคาไม่เยอะเพราะสงสารลูกค้าที่มาซื้อ แต่บางร้านขายที่ กิโลกรัมละ 40 -45 บาท


                ด้านนายสวัสดิ์ กะรัตน์ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา เปิดเผยว่า จังหวัดพะเยา เกษตรปลูกข้าวปี 61 มีพื้นที่ปลูก 604,602 ไร่ ปลูกข้าวหอมมะลิ 429,268 ไร่ คิดเป็น 70%  ผลผลิต 219,785 ตัน    ข้าวเหนียว 175,334ไร่ คิดเป็น 30% ผลผลิต 89,771 ตัน       สำหรับข้าวปี 62 มีพื้นที่ปลูก 620,411 ไร่ ปลูกข้าวหอมมะลิ 419,155 ไร่ คิดเป็น 70%  ผลผลิต 224,498 ตัน    ข้าวเหนียว 181,938ไร่ คิดเป็น 30% ผลผลิต 93,152 ตัน

                    นายสวัสดิ์ฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันที่ข้าวเหนียวมีราคาสูงขึ้น ซึ่งมีปัจจัยจากปัญหาภัยแล้ง ที่ส่งผกระทบให้ผลผลิตข้าวเหนียวทั้งนาปีและนาปรังที่ผ่านมา  มีปริมาณน้อยกว่าทุกปี ประกอบกับเป็นช่วงรอยต่อของฤดูกาล ข้าวเก่าเหลือน้อย ข้าวใหม่ยังไม่ถึงเวลาเก็บเกี่ยว ส่งผลให้ข้าวเหนียวขาดแคลน  อย่างไรก็ตาม ในช่วงปลายเดือน ตุลาคม ถึงเดือน พฤศจิกายน นี้ ผลผลิตข้าวนาปีฤดูกาลใหม่ จะเริ่มออกสู่ตลาดราคาข้าวเหนียวก็น่าจะปรับตัวลดลงแน่นอน

               สำหรับข้าวสารเหนียว กข6 โรงสีที่จังหวัดพะเยา ขายที่ กระสอบ (กระสอบละ 45 กิโลกรัม) ขายที่ 1,950บาท  และข้าวเหนียวสันป่าตอง ขายที่กระสอบ (กระสอบละ 45 กิโลกรัม) ขายในราคา 1,800 บาท และส่วนใหญ่ไม่มีในสต็อคแล้ว
ภาพ/ข่าว พรรณณีย์  มูลเทศ
ขับเคลื่อนโดย Blogger.