Header Ads

ราชบุรี ข่าว - ผอ.รพ.ราชบุรี ยืนยันสามารถรองรับผู้ป่วยที่จะมารับยากัญชาได้หมด

วันนี้ 30 ส.ค.62 ที่ห้องอำนวยการโรงพยาบาลราชบุรี นพ.พิเชียร วุฒิสถิรภิญโญ  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชบุรี ออกมายืนยันว่าสามารถรองรับผู้ป่วยที่จะมาขอรับยากัญชาได้หมด  โดยบอกว่ากัญชาทางการแพทย์ในประเทศไทยถือว่าเป็นเรื่องใหม่  ก็ขอเป็นตัวแทนผู้ป่วยขอบคุณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขที่ผลักดันให้มีเรื่องนี้ออกมา  ซึ่งโรงพยาบาลขราชบุรี ถือเป็น 1 ใน 19 โรงพยาบาลนำร่องใช้น้ำมันกัญชาทางการแพทย์ โดยโรงพยาบาลราชบุรี ซึ่งมีความพร้อมนำน้ำมันกัญชามาใช้ทางการแพทย์ และมีความพร้อมที่จะให้บริการตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปทุกวันพฤหัสบดี  ในช่วงบ่าย ณ คลินิกกัญชาทางการแพทย์  ซึ่งในอนาคตถ้ามีคนมาใช้บริการมากขึ้นก็อาจจะเปิดเพิ่มขึ้น  ในเรื่องของบุคลากรทางการแพทย์ทางโรงพยาบาลได้ส่งบุคลากรไปอบรมในด้านนี้ เพื่อให้มีความพร้อม เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงกัญชาอย่างถูกต้องถูกวิธี  หรือถ้าผู้ป่วยที่เคยใช้ยากัญชามาแล้วแต่ไม่แน่ใจว่าใช้ถูกต้องหรือไม่  สามารถนำตัวยามาขอรับคำปรึกษาจากทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้  ส่วนผู้ ที่จะมาขอรับยากัญชาก็สามารถมาเข้าระบบแบบคนป่วยปกติ ซึ่งจะมีพยาบาลคอยคัดกรอง ก่อนจะส่งให้แพทย์ได้เป็นผู้วินิจฉัยก่อนจะสั่งจ่ายยา  พร้อมทั้งติดตามดูอาการของผู้ที่รับยาไป เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลและได้รับยาอย่างถูกต้องปลอดภัย  ซึ่งโรงพยาบาลราชบุรี ได้รับยากัญชาในรูปของน้ำมันจากองค์การเภสัชกรรมที่ผลิตมาให้ประมาณ 300 ขวด ซึ่งเป็นช่วงนำร่องแต่ในอนาคตน่าจะมีการผลิตเพิ่มขึ้นอีกส่วนผู้ป่วยที่จะได้รับยากัญชานั้นจะเป็นผู้ป่วยประเภทที่มีอาการปวดในปลายประสาท  หรือผู้ป่วยมะเร็งในระยะสุดท้าย  หรือลมชัก  หรือมีข้อบ่งชี้ว่าควรได้รับยากัญชาทางแพทย์ก็จะจ่ายยาให้  แต่ในบางครั้งยาแผนปัจจุบันก็สามารถรักษาได้โดยไม่ต้องใช้ยากัญชา  หรือถ้ารักษาในแผนปัจจุบันแล้วยังไม่ดีขึ้นก็สามารถเสริมยากัญชาเข้าไปได้   ส่วนที่ว่าจะมีผู้ป่วยแห่มาขอรับยากัญชามากขึ้นนั้น ทางโรงพยาบาลก็มองว่าเหมือนผู้ป่วยทั่วไปที่มารักษาเพราะโรงพยาบาลมีหน้าที่รักษาผู้ป่วยอยู่แล้ว  แต่ในช่วงนี้ก็ต้องดูไปก่อนว่ามีผู้ป่วยสนใจมากน้อยแค่ไหน  แต่ถ้ามีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นเราก็เตรียมความพร้อมในด้านบุคคลากรและขยายวันเวลาในการให้บริการ  เพราะโรงพยาบาลศูนย์ราชบุรี นั้นดูแลผู้ป่วยทุกโรคในภาคตะวันตกถึง 7 จังหวัด  จึงยืนยันว่าจะสามารถให้การรักษาได้แต่ว่าจะมีผู้ป่วยได้รับยากัญชาหรือไม่ก็ต้องขึ้นอยู่กับการวินิจฉัยของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านนี้  เนื่องจากยาก็เป็นดาบสองคมที่ใช้ได้กับบางโรค แต่บางโรคก็ใช้ไม่ได้  ซึ่งผู้ป่วยที่ใช้ยากัญชาอยู่แล้วต้องมาปรึกษากับแพทย์ก่อนเพื่อให้เข้ามราสู่ระบบการดูแลที่ถูกต้อง  ถูกระเบียบและถูกกับโรคที่เป็นอยู่ด้วย

ข่าวโดย  สุจินต์ นฤภัย(เต้)
ขับเคลื่อนโดย Blogger.