Header Ads

จันทบุรี-พิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน เทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

 
         วันนี้ (28 ส.ค.62) ที่ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ได้จัดพิธีมอบเงินพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี พ.ศ.2562 เทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยนายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานพิธีมอบเงินพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ คณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัด

เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดจันทบุรี และตัวแทนหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน จำนวน 11 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านชำโสม ม.6 ต.แสลง อ.เมืองจันทบุรี // บ้านน้ำโจน ม.1 ต.ทุ่งเบญจา อ.ท่าใหม่ // บ้านไร่วรรณ ม. 6 ต.ตะปอน อ.ขลุง // บ้านหินลาด ม.8 ต.ปัถวี อ.มะขาม // บ้านตลองยายดำ ม.10 ต.พริ้ว อ.แหลมสิงห์ // บ้านพญากำพุช ม.2 ต.โป่งน้ำร้อน อ.โป่งน้ำร้อน // บ้านเขานมนาง ม.11 ต.ทุ่งขนาน อ.สอยดาว // บ้านโพธิ์ศรี ม.12 ต.ทุ่งขนาน อ.สอยดาว // บ้านเตาปูน ม.1 ต.ช้างข้าม อ.นายายอาม // บ้านวังแจง ม.10 ต.ขุนซ่อง อ.แก่งหางแมว และบ้านตะเคียนทอง ม.4 ต.ตะเคียนทอง อ.แก่งหางแมว

รับเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน พร้อมเข็มตราสัญลักษณ์กองทุนแม่ของแผ่นดิน เพื่อเป็นทุนสำหรับการขับเคลื่อนงานกองทุนแม่ของแผ่นดินในจังหวัดจันทบุรี สืบสานปณิธานกองทุนแม่ของแผ่นดินในการสร้างความเข้มแข็ง ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน


ข่าวโดย ไตรรงค์ มีทับทิม / นิมิตร คชพร ทีมข่าวภูมิภาค รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.