Header Ads

บุรีรัมย์-อุทยานไม้ดอก เพ ลา เพลินบุรีรัมย์ ร่วมกับส่วนราชการ ภาคเอกชน จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ โลกสีสันปลากัด

วันนี้ (26 ส.ค. 62) นายอนุพงศ์ สุขสมนิตย์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์ ประธานเปิดงาน  นางพรทิพย์ อัษฏาธร  กรรมการผู้จัดการอุทยานไม้ดอกเพลาเพลิน กล่าวรายงาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมประมง เปิดงาน สัปดาห์วิทยาศาสตร์ โลกสีสันปลากัด สัตว์น้ำประจำชาติ เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย ที่อุทยานไม้ดอกเพ ลา เพลิน อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ และแสดงพันธุ์ปลากัด สัตว์น้ำประจำชาติ และปลาน้ำจืดของไทย ตลอดทั้งเป็นการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับประวัติและพฤติกรรมของปลาน้ำจืด และปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำแก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย จัดแสดงพันธุ์สัตว์น้ำจืด โชว์พันธุ์ปลาน้ำจืด และ พรรณไม้น้ำ /จัดแสดงสายพันธุ์ปลากัด โชว์พันธุ์ปลากัดสวยงามหาชมยาก เช่นสีลายไทย สีนาค สีเงิน สีทอง ที่เพาะเลี้ยงโดยคนไทย /กิจกรรมเชิงวิชาการบรรยายให้นักเรียน /การอบรมให้กับเกษตรการ และชุมชน/กิจกรรมสันทนาการด้านทักษะความคิดสร้างสรรค์ /ตู้ปลาขวดน้ำระบบนิเวศ /ระบายสีปลาปูนปลาสเตอร์ /พวงกุญแจปลา/สกีน กระเป๋าลายปลากัด /กิจกรรมตักปลา /เพ้นท์ผ้าบาติกลายปลา โดยผู้ที่สนใจสามารถไปเยี่ยมชมงาน ชมนิทรรศการความสวยงามของปลากัด และเรียนรู้ประวัติปลาน้ำจืดของไทยซึ่งจะเปิดให้เยี่ยมชมไปจนถึง 30 ก.ย.62 นี้ทั้งนี้ กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ผลักดันให้ปลากัดเป็นสัตว์น้ำประจำชาติ เพื่อเป็นการแสดงถึงอัตลักษณ์ให้สัตว์น้ำสวยงามไทย ที่มีตำนานเกี่ยวพันกับวิถีชีวิตสังคมและวัฒนธรรมไทยมายาวนานกว่า 67 ปี จนถึงปัจจุบันยังคงมีการสืบสานการเลี้ยงปลากัดในแทบทุกจังหวัด ทั้งการเลี้ยงเพื่ออนุรักษ์สายพันธุ์ การเลี้ยงเป็นงานอดิเรก และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ซึ่งเป็นการสานสัมพันธ์ของคนในครอบครัวและชุมชน ขณะเดียวกันยังมีการพัฒนาปรับปรุงสายพันธุ์และขยายสู่เชิงพาณิชย์ สามารถสร้างอาชีพหลักและสร้างรายได้เสริม ตลอดจนช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน นำรายได้เข้าประเทศปีละไม่น้อยกว่า 1,000 ล้านบาท

ข่าวโดย  สหพล อักษร รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.