Header Ads

จังหวัดนครสวรรค์ จัดระเบิดศึกความมันส์ เมืองสี่แควต้านภัยยาเสพติด ณ สนามมวยค่ายจิรประว้ติ จังหวัดนครสวรรค์   นายชูศักดิ์ สิงทะพินธ์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงาน ตำรวจสถานีตำรวจภูธรชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์ ได้เปิดการแถลงข่าวการแข่งขันชกมวยไทยต้านภัยยาเสพติด ในวันพุธที่ 9 ตุลาคม 2562 ณ สนามมวยค่ายจิรประวัติ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งในการจัดศึกแถลงข่าวในครั้งนี้ มี ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรชุมตาบง คณะกรรมการจัดงาน และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมในพิธี ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้สนับสนุนกิจกรรมในการรณรงค์ป้องกันเหตุอาชญากรรม และต่อต้านภัยจากยาเสพติดและเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ และจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ ซึ่งศึกเมืองสี่แควต้านภัยยาเสพติด จะระเบิดศึกในวันพุธที่ 9 ตุลาคม 2562 ณ เวทีมวยค่ายจิรประวัติ จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งๆการประกบคู่มวยในครั้งนี้ มี 12 คู่ คู่เอก ระหว่าง ลูกหิน ลูกพ่อขุนผาเมือง จากเพชรบูรณ์ กับ นำพล ลูกหมู่ 4 จากอ่างทอง เป็นคู่เอกนำรายงานข่าวโดย!!!!อัมพณ จับศรทิพย์ รายงาน 0619525644!!!!!
ขับเคลื่อนโดย Blogger.