Header Ads

ยโสธร-น้ำจากลำน้ำเซบายยังไหลเอ่อเข้าท่วมบ้านประชาชน

ที่อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร น้ำจากลำน้ำเซบายยังไหลเอ่อเข้าท่วมบ้านประชาชน นายนิกรสุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ได้สั่งการให้ ส่วนราชการที่รับผิดชอบลงพื้นที่ดูแลประชาชนอย่างใกล้ชิด หลังจากฝนตกหนักติดต่อกันเป็นเวลาหลายวัน ที่ผ่านมา ส่งผลให้ระดับน้ำในลำเซบายเพิ่มสูงขึ้นจนเอ่อล้นตลิ่ง  และน้ำฝนที่ตกหนักทำให้น้ำจากทุ่งนาไหลลงมาสบทบ  และไหลเข้าท่วมหมู่บ้านประชาชน ที่ บ้านกลาง หมู่ที่  7  และบ้านสระเกษ หมู่ที่  10  ตั้งแต่วันที่  25 สิงหาคม  2562  ซึ่งนายชยุต วงศ์วานิชหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยโสธร ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทร  โดยได้จัดหาทรายบรรจุกระสอบ เพื่อให้ประชาชนใช้ป้องกันน้ำท่วม และปภ.ยโสธร ได้สนับสนุนเรือไพเบอร์กลาส ให้ราษฎรได้ใช้ด้วย ซึ่งในขณะนี้ วันที่ 28  สิงหาคม  2562 ระดับน้ำในหมู่บ้านทั้งสองหมู่บ้านยังเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง มีรายงานจากผู้นำชุมชน ว่า ขณะนี้ มีราษฎรได้รับความเดือดร้อน  จำนวน  409  ครัวเรือน มีประชากร ทั้งสิ้นจำนวน  1,441 คน
ข่าวโดย  วีรพล บุญเดช  รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.