Header Ads

ตราด-โรงพยาบาลกรุงเทพตราดร่วมบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัด ดำเนินโครงการส่งเสริมมาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนน

   
             วันที่ 29ส.ค.2562 ที่ห้องประชุมโรงพยาบาลกรุงเทพตราด นายแพทย์สมคิด อุดมกิจมงคล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพตราด  เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมมาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนน ซึ่งโรงพยาบาลกรุงเทพตราด ร่วมกับ บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด สาขาตราด จัดขึ้น
               

 นางสาวสุภาพร อินสำโรง ผู้จัดการบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัด สาขาตราด กล่าวว่า ปัญหาด้านความปลอดภัยทางถนนนับว่าเป็นเรื่องที่รัฐบาลให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง และเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนนโยบายแห่งรัฐ ว่าด้วย ทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน โดยการส่งเสริมให้มีมาตรการเพื่อความปลอดภัยทางถนนขึ้น เพื่อให้ทุกคนในองค์กรทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสารรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ปฏิบัติตามกฎจราจร อันจะเป็นการลดความสูญเสียของบุคลากรในหน่วยงาน โรงพยาบาลกรุงเทพตราด  ร่วมกับบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จึงได้จัดโครงการ ส่งเสริมมาตรการองค์เพื่อความปลอดภัยทางถนนขึ้นโดย มีการลงนามบันทึกข้อตกลง 2หน่วยงานระหว่างโรงพยาบากรุงเทพตราดกับ บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบจากรถ จำกัด  โดยมี ผู้แทนสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตราด ผู้แทน ประชาสัมพันธ์จังหวัดตราด และ ผู้แทน สถานีตำรวจภูธรเมืองตราด ร่วมเป็นลงนามเป็นสักขีพยานในการจัดพิธีลงนามในครั้งนี้
ข่าวโดย นิมิตร คชพร ทีมข่าวภูมิภาคจังหวัดตราด รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.