Header Ads

จ.อุทัยธานี!! นายกกิ่งกาชาดอำเภอลานสักร่วมกับสมาชิกกิ่งกาชาดจังหวัดอุทัยธานี ออกรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ณ หอประชุมอำเภอลานสักเมื่อเวลา 09.30.น.ของวันที่ 27 สิงหาคม 2562 โดยมีนางภูมิใจ แย้มนวล นายกกิ่งกาชาดอำเภอลานสัก พร้อม นายอาคม แย้มนวล นายอำเภอลานสัก นายสมเจตน์ เจียมเจือจันทร์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลานสัก สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอลานสัก ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี และศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย พร้อมประชาชน เด็กนักเรียน ที่เข้าร่วมบริจาค


ทั้งนี้ประชาชนได้แสดงความประสงค์บริจาค จำนวน 254 ราย บริจาคได้ 215 ราย มีผู้บริจาคดวงตา 27 ราย พร้อมกับมีผู้บริจาคอวัยวะ 23 ราย เพื่อเป็นการช่วยเหลืแเพื่อนมนุษย์เพราะการบริจาคดวงตา และอวัยวะ เป็นการให้โอกาสเพื่อนมนุษย์ได้มีโอกาสได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขจากการได้รับดวงตาแลัอวัยวะของท่าน โดยดวงตาและอวัยวะของท่านที่บริจาคจะถูกจัดเก็บหลังจากท่านเสียชีวิตไปแล้วซึ่งท่านสามารถ ซึ่งท่านสามารถติดต่อบริจาคดวงตา ได้ที่สำนักงานสาธารณสุข เหล่ากาชาด โรงพยาบาล และอาสาสมัครรับบริจาคดวงตาและอวัยวะทุกอำเภอดังกล่าว
ข่าวโดย////////สำเนา ทองศรีถ่ายภาพ0613710441
ขับเคลื่อนโดย Blogger.