Header Ads

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดประทานผ้าพระกฐิน ให้มูลนิธิเพชรรัตน-สุวัทนา เชิญมาทอดถวายยังวัดเขตน์นาบุญญาราม จังหวัดจันทบุรี

วันนี้ ( 24 ส.ค.62 ) ที่วัดเขตน์นาบุญญาราม จังหวัดจันทบุรี พลเอก หม่อมเจ้า เฉลิมศึก ยุคล เป็นประธานอัญเชิญผ้าพระกฐิน พระราชทาน ถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ วัดเขตน์นาบุญญาราม ที่มี องสุตบทบวร เจ้าอาวาสวัดเขตน์นาบุญญาราม จังหวัดจันทบุรี อานัมนิกายเป็นประธานสงฆ์  และนายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ครู – อาจารย์นักเรียนจากโรงเรียนเบญจมราชูทิศ พ่อค้าและ ประชาชน ชาวจังหวัดจันทบุรีร่วมพิธีอย่างคับคั่ง ทั้งนี้มูลนิธิเพชรรัตน-สุวัทนา

มีวัตถุประสงค์ในการสืบสานพระปณิธาน ในด้านการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ทั้งด้านวัตถุและการศึกษา ตลอดจนเผยแพร่พระเกียรติคุณของสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี และพระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวีในรัชกาลที่ 6 มูลนิธิเพชรรัตน-สุวัทนา จึงสืบสานต่อพระปฏิบัติในการถวายผ้าพระกฐิน ปีละ 1 วัด และในปีนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดประทานผ้าพระกฐินให้มูลนิธิฯ เชิญผ้าพระกฐินมาทอดถวาย ณ วัดเขตร์นาบุญญาราม จังหวัดจันทบุรี โอกาสนี้พุทธศาสนิกชน ประชาชนชาวจังหวัดจันทบุรีได้ร่วมสมทบมูลนิธิเพชรรัตน-สุวัทนาเป็นยอดเงินทั้งสิ้น 967,976 บาท เพื่อทำนุบำรุงบวรพระพุทธศาสนาสืบไปพร้อมทั้งร่วมเปิดซุ้มอาหารจัดเลี้ยงผู้ร่วมงานถวายเป็นพระราชกุศล

ข่าวโดยไตรรงค์ มีทับทิม/นิมิตร คชพร ทีมข่าวภูมิภาค รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.