Header Ads

ตราด-วิทยากรจิตอาสา 904 จัดอบรมเรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ 1/61 “เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์” ให้กับครู อาจารย์ และนักเรียนในจังหวัดตราด

วิทยากรจิตอาสา 904 จัดอบรมเรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ 1/61 “เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์” ให้กับครู อาจารย์ และนักเรียนในจังหวัดตราด
           วันที่  30 ส.ค. 62 นายประเสริฐ  ลือชาธนานนท์  ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานเปิดการอบรมให้ความรู้เรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย  ซึ่งกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ให้ชุดวิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา 904 ที่สำเร็จหลักสูตรการฝึกอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ 1/61  “เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์”  จัดอบรมขึ้น โดยมีข้าราชการครู อาจารย์  และนักเรียน โรงเรียนตราษตระการคุณ จำนวน 1,000 คน  เข้าร่วมอบรมที่อาคาร อเนกประสงค์ โรงเรียนตราษตระการคุณ  อำเภอเมืองตราด

   สำหรับการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการครู อาจารย์  และเยาวชนในสถานศึกษา มีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งมีความสำคัญ เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทย  พระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจ มีพระมหากรุณาธิคุณแก่พสกนิกรชาวไทยอย่างอเนกอนันต์ มาตั้งแต่อดีตมาจนปัจจุบัน  อย่างไรก็ตามการอบรมในครั้งนี้ยังเป็นการเติมเต็มความรู้ความเข้าใจของการเป็นจิตอาสา สามารถปฏิบัติตนได้เป็นแบบอย่างที่ดีงาม นอกจากนี้ยังมีการให้ความรู้ในเรื่องของการกู้ชีพ ให้กับผู้เข้าร่วมอบรมอีกด้วย

ข่าวโดย นิมิตร คชพร ทีมข่าวภูมิภาคจังหวัดตราด รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.