Header Ads

ราชบุรี ข่าว - เริ่มวันแรก ประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวยครั้งที่ 8 หมวดอักษร “กพ”

วันที่ 24 ส.ค. 62 ที่ห้องสัมมนาเวลาดีแกรนด์บอลรูม โรงแรม ณ เวลา อ.เมือง จ.ราชบุรี นาย ชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธาน ในพิธีเปิดการประมูลหมายเลขทะเบียนรถ เลขสวย ประเภท รถเก๋ง และรถปิคอัพ 4 ประตู ซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชน ในจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 8 หมวดอักษร “กพ” ซึ่งสื่อความหมาย “การเงินทวีคูณ เพิ่มพูนบารมี” จำนวน 301 หมายเลข โดยมีนายชีพ น้อมเศียร ขนส่งจังหวัดราชบุรี  เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดการประมูลในครั้งนี้ และการประมูลในครั้งนี้ ได้มีการนำหมายเลขทะเบียนรถ เลขสวย หมวดเก่า ได้แก่ หมวดอักษร “กฉ”“กต”และ“กท” อีกจำนวน 94 หมายเลข ออกประมูลในครั้งนี้ด้วย  รวมทั้งสิ้น จำนวน 395 หมายเลข


ทั้งนี้ สำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี ได้จัดการประมูลหมายเลข ทะเบียนรถมาแล้ว จำนวน 7 ครั้ง มียอดเงินรายได้ จากการประมูล นำเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัย ในการใช้รถใช้ถนน รวมทั้งสิ้น 157,015,165.- บาท สำหรับการประมูลในครั้งที่ 8 สำนักงานขนส่ง จังหวัดราชบุรี ได้นำแผ่นป้ายทะเบียนรถ จำนวน 301 หมายเลข เข้าพิธีอธิษฐานจิต โดยหลวงปู่ยวง ยอดเกจิดัง อาคมแกร่งกล้า แห่งวัดโพธิ์ศรี อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี เพื่อเป็นศิริมงคล แก่ผู้ที่ชนะการประมูล และรายได้จากการประมูล นำเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัย ในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) นำไปดำเนินการ กิจกรรม โครงการรณรงค์ป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนน, ยกระดับมาตรฐาน ความปลอดภัย ของรถยนต์, จัดซื้ออุปกรณ์ให้กับผู้พิการ อันเนื่องมาจากประสบภัยิที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน และ สนับสนุน จัดสรรงบประมาณให้กับทุกจังหวัด เพื่อจัดทำโครงการ ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการใช่รถใช่ถนน


ซึ่งการประมูลในครั้งนี้ ใช้วิธีเสนอราคา ด้วยวาจา โดยการเคาะไม้และประมูลทางอินเตอร์เน็ต เพื่อความเสมอภาค โปร่งใส่ และเป็นธรรม สำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี ได้มีการประชาสัมพันธ์ เชิญชวนประชาชนในเขตจังหวัดราชบุรี และจังหวัดใกล้เคียง ตลอดจนผู้ที่สนใจได้ทราบ อย่างทั่วถึง โดยผ่านสื่อต่าง ๆ ในทุกรูปแบบ และทางโซเชียลเน็ตเวิร์ค อย่างแพร่หลาย ส่งผลให้ผู้แสดงความประสงค์ จะเข้าร่วมประมูล และลงทะเบียนล่วงหน้า ไว้กับสำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี จำนวน 523 ราย และมีผู้สนใจลงทะเบียน ทางอินเตอร์เน็ต จำนวน 20 ราย รวมเป็นเงิน ลงทะเบียนทั้งสิน 1,431,000.- บาท และขณะนี้มีผู้สนใจ เข้าร่วมการประมูล มาลงทะเบียนเพิ่มเติม ที่บริเวณหน้างานอย่างต่อเนื่อง

สำหรับหมายเลขทะเบียน เลขสวย ที่เปิดประมูลในปีนี้มีจำนวนทั้งสิ้น 301 หมายเลข และหมวดเก่า จำนวน 94 หมายเลข รวมทั้งสิ้น 395 หมายเลข ซึ่งแผ่นป้านทะเบียนรถเป็นภาพกราฟฟิกสีสันสวยงาม มีสัญลักษณ์ที่สื่อความหมายของจังหวัดราชบุรี ดังคำขวัญที่ว่า “คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่ ตื่นใจถ้ำงาม ตลาดน้ำดำเนินฯ เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่านสี่สกปลาดี” นอกจากนี้จังหวัดราชบุรียังมีสถานที่ท่องเที่ยวอื่นอีกมากมาย เป็นแหล่งการผลิตสินค้าการเกษตรประเภทพืชผักผลไม้ และยังเป็นแหล่งอุตสาหกรรมต่อตัวถังรถยนต์โดยสารอีกด้วย


//////////////////////////

สุจินต์ นฤภัย(เต้)
ขับเคลื่อนโดย Blogger.