Header Ads

ชุมพร-กิจกรรมแทรชฮีโร่ หลังสวน ครั้งที่57 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนากำจัดขยะ

แทรชฮีโร่ หลังสวน ครั้งที่ 57 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนากำจัดขยะ กับจังหวัดชุมพร บริเวณริมถนนในเขตพื้นที่อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร  วันที่ 28 สิงหาคม  2562  มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 500 คน ได้ขยะประมาณ 150 ตัน ตามรายละเอียดของจังหวัดชุมพร ดังนี้

ศอ.จอส.๙๐๔​ วปร.จังหวัดชุมพร​ร่วมกับ​ ศอ.จอส.๙๐๔ วปร.อำเภอหลังสวน
๑.ห้วง​วัน​ เวลา  วันที่​ ๒๘ ส.ค.๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.
๒.สถานที่ พื้นที่เขตเทศบาลตำบลวังตะกอ ตำบลวังตะกอ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
๓.ผู้ปฏิบัติ นายวิบูลย์​ รัตนาภรณ์วงศ์​ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร​ มอบหมายให้นายสมพร​ ปัจฉิมเพ็ชร​  รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร​ พร้อมด้วยเรืออากาศตรีโสภณ ภู่ขันเงิน ผอ.ศอ.จอส ๙๐๔ วปร.อำเภอหลังสวน/นายอำเภอหลังสวน หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด หัวหน้าส่วนระดับอำเภอ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น  กลุ่ม Trash Her๐ และประชาชนจิตอาสา​อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร รวมผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น จำนวน ๕๐๐ คน
๔.ปฎิบัติการจัดกิจกรรม​"จิตอาสาพัฒนา​ กำจัดขยะ" ณ บริเวณจุดจัดการขยะพื้นืที่ตำบลวังตะกอ จำนวน ๙ จุด ดังนี้ ๑.ถนนเส้นหลักสายทางหลวง ๔๑ ๒.เส้นรองสายทางหลวง ๔๐๙๙(ทางไปปากน้ำหลังสวน) ๓.สายทางหลวง อำเภอหลังสวน-ไปอำเภอพะโต๊ะ(สามแยกวังตะกอ) ๔.สายซอยหนองปลา๑ ๕.สายซอยโรงเรียนเมืองหลังสวน ๖.สายซอยหมู่บ้านสมพงษ์ ๗.สายซอยตลาดอวยชัย-วัดเขาเสก ๘.สายทุ่งขุนสิทธิ์(แยกไปวิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ) ๙.สายตำบลวังตะกอ-ตำบลหาดยาย
๕.ผลการปฎิบัติงาน​ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย​ สามารถกำจัดขยะในพื้นที่จัดกิจกรรมฯ​ ได้​จำนวน ๑๕๐​ ตัน​  และการแก้ไขปัญหาในระยะยาว จังหวัดชุมพรจะได้ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาในระยะยาวต่อไป
๖.ปัญหา/อุปสรรค  ไม่มี

ข่าวโดย  ภุชงค์ ทองมี (นะ ชุมพร) รายงาน

ขับเคลื่อนโดย Blogger.