Header Ads

จังหวัดปราจีนบุรี เร่งส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ ขับเคลื่อนผ่านนวัตกรรมใหม่สร้างฐานท่องเที่ยวยุค 4.0

วันนี้(27 ส.ค.62) เวลา 10.00 น.ที่ร้านเดยา คาเฟ่ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานพิธีแถลงข่าวโครงการพัฒนาสื่อข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวโดยผ่านเทคโนโลยีบาร์โค้ด 2 มิติ QR Code

ซึ่งเป็นการพัฒนาเว็บไซด์และแอพลิเคชั่น " Prachinhappiness" ให้เป็นอีกก้าวหนึ่งของการผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดปราจีนบุรีผ่านช่องทาง New Media ที่นอกจากจะช่วยพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการท่องเที่ยวของจังหวัดให้ได้มีมาตรฐานและมีอัตลักษณ์สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ชุมชน การพัฒนาเว็บไซด์และโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ต่างๆ ยังสร้างโอกาสการรับรู้และขยายฐานกล่มนักท่องเที่ยวใหม่ ในยุค 4.0 ให้สนใจเดินทางท่องเที่ยวและใช้เวลาแวะพักในจังหวัดปราจีนบุรีมากขึ้นกว่าเดิม นำไปสู่การเพิ่มรายได้ให้กับประชากรและกระตุ้นเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยวของจังหวัดมากขึ้นตามลำดับอีกด้วยข่าว:อลงกรณ์ คุณกิตติมานนท์
0878789225
ปราจีนบุรี
ขับเคลื่อนโดย Blogger.