Header Ads

ตราด-คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสในจังหวัดตราดร่วมรับข้าวสารอาหารแห้งกว่า3,000 คน งานประเพณีทิ้งกระจาดประจำปี2562 ที่สมาคมตราดพุทธสงเคราะห์ พ้งไล้หลักเซียวเกาะ

คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสในจังหวัดตราดร่วมรับข้าวสารอาหารแห้งกว่า3,000 คน งานประเพณีทิ้งกระจาดประจำปี2562 ที่สมาคมตราดพุทธสงเคราะห์ พ้งไล้หลักเซียวเกาะ
               วันที่ 27ส.ค.2562   นาย ณัฐพงษ์ สงวนจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ประธานเปิดงานประเพณีทิ้งกระจาด ประจำปี2562 ที่สมาคมตราดพุทธสงเคราะห์ พ้งไล้หลักเซียวเกาะ จังหวัดตราด พร้อมด้วย คณะกรรมการสมาคมตราดพุทธสงเคราะห์ และ หน่วยกู้ภัยหลักเกาะ  แจกข้าวสาร อาหารแห้ง ให้ทานแก่ประชาชนผู้ยากไร้ที่ได้รับความเดือดร้อนในจังหวัดตราดและอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ดวงวิญญาณของผู้เสียชีวิตที่ไร้ญาติ

จากนั้น  นาย ณัฐพงษ์ สงวนจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ร่วมแจกข้าวสารจำนวน 3,000 ถุง  ถุงละ 5 กิโลกรัม พร้อมน้ำปลาและสิ่งของต่างๆให้แก่คนยากจน คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสในจังหวัดตราด  เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน  โดยข้าวสารที่นำมาแจกได้รับการบริจาคจาก ภาครัฐ เอกชน พ่อค้า  ประชาชน ผู้มีจิตศรัทธา ในจังหวัดตราด ทั้งนี้ สิ่งของข้าวสารอาหารแห้งส่วนหนึ่งที่เหลือจากการแจกทาน ทางสมาคมตราดพุทธสงเคราะห์ พ้งไล้หลักเซียวเกาะ จ.ตราดจะได้นำไปมอบแก่โรงเรียนที่ยากไร้ขาดแคลนในถิ่นทุรกันดารต่อไป

ข่าวโดย นิมิตร คชพร ทีมข่าวภูมิภาคจังหวัดตราด รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.