Header Ads

พัทยา-นิติบุคคลคารชุดเคหะชุมชนพัทยา จัดการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2562

เมื่อ 09.00น.เวลา –ของวันที่ 25 สิงหาคม 2562 ทีโครงการเคหะเทพประสิทธิ์ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี จัดการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2562 นายธัชพงศ์ คติวานิช ผู้จัดการทั่วไป ตลาดเคหะเซ็นเตอร์เทพประสิทธิ์ ฝ่ายนิติบุคคลอาคารชุดทั่ง 8 แห่ง ส่งต้วแทนพนักงานเข้าร่วมจัดการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟอย่างพร้อมเพียงการฝึกซ้อมครั้งนี้นำโดยตัวแทนพนักงานจากทุกส่วนเข้ารับฟังการบรรยายเกี่ยวกับการเกิดอัคคีภัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานเข้าใจทฤษฎีการป้องกันอัคคีภัย การรับรู้อันตรายและการป้องกันพร้อมด้วยการแนะนำอุปกรณ์ดับเพลิง  พื้นฐานกรณีการเกิดเพลิงไหม้ ประเภทของเพลิงไหม้ แผนการดับเพลิง แผนการอพยพหนีไฟจากอาคารสูงและพื้นที่ต่างๆ การค้นหาช่วยชีวิตผู้ประสบภัย การใช้เครื่องมือดับเพลิงประเภทต่างๆ
เนื่องจากปัญหาไฟไหม้จัดเป็นปัญหาที่อันตรายร้ายแรงทุก เพราะอัคคีภัยเกิดขึ้นกับที่ใด ย่อมมีความเสียหายตามมาไม่มากก็น้อยตามแต่ความรุ่นแรงและขนาดของการเกิดเพลิงไหม้ โดยเฉพาะเมื่อไฟไหม้เป็นเหตุต้องมีการเสียชีวิต เนื่องมาจากการไม่รู้วิธีหรือขั้นตอนการอพยพหนีไฟ การซ้อมหนีไฟ หรือซ้อมอพยพเวลาเกิดเพลิงไหม้ ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญมากที่พนักงานภายในบริษัทต้องทราบไว้ทุกคน เพราะไม่มีใครคาดคิดได้ว่า การเกิดเหตุการณ์เพลิงไหม้จะเกิดในวันไหนข่าวโดย  สมชาย โคตรล่ามแขก รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.