Header Ads

จ.อุทัยธานี!!มหกรรมของดีเมืองอุทัยธานี ประจำปี 2562 ณ ลานเอนกประสงค์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา รัตนาธิเบศร์ กรุงเทพฯ

เมื่อเวลา 23 สิงหาคม 2562 โดยมีร้อยโท ทศพล ไชยโมินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี นางสาวสมใจ มีสมบูรณ์ อุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี นายวีระพงค์ สืบค้า พาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี นายไพบูลย์ กุลแพง ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุทัยธานี นายภฤศ พุทธนบ ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน และหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องทุกส่วนและประชาชนที่ได้เข้าร่วมงาน"มหกรรมของดีเมืองอุทัยธานี ประจำปี 2562 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา รัตนาธิเบศร์ กรุงเทพฯ
การจัดการงาน"มหกรรมของดีเมืองอุทัยธานี" ในครั้งนี้เมืองวัฒนธรรม ถิ่นเรืองรอง นอกจากนิทรรศการวิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม การแสดงดนตรีไทย ดนตรีบ้าน และบริการด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดอุทัยธานีแล้ว ผู้เข้าชมงานจะได้พบสินค้าของดีมากมายจากผู้ประกอบการ OTOP,SMEs กลุ่มสัมนามาชีพ กลุ่มอาชีพ วิสาหกิจชุมชน กลุมเกษตรกรYong Smart Farmer ผู้ประกอบการร้านอาหาร และผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหารจังหวัด นอกจากนั้นยังมีมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังอย่าง แซ็ค ชุมแพง ศาล สานศิลปะ,เบียร์ พร้อมพงษ์,ตรี ชัยณรงค์ ที่พร้อมมาสร้างความสนุกเต็มอิ่มตลอด 4 วัน อีกด้วยข่าวโดย  นายสำเนา ทองศรี  0613710441
ขับเคลื่อนโดย Blogger.