Header Ads

ปราจีนบุรี-ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนุบรี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ วิ่ง "ศรีมโหสถ มินิ มารธาอนครั้งที่ 1"

วันนี้ ที่ 25 สิงหาคม  2562 เวลา 05.30 น. นายพิบูลย์  หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนุบรี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ วิ่ง "ศรีมโหสถ มินิ มารธาอนครั้งที่ 1" ณ โรงเรียนศรีมโหสถ ตำบลโคกปีบ อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี  โดยมีนางสาวจิรภา  ทองศิริ กล่าวรายงาน ถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน มีนักวิ่งจากาชมรถต่าง ๆ เข้าร่วมการแข่งขัน แบ่งการแข่งขัน  ออกเป็น 2 ประเภท ประเภทระยะทาง 5 กม. และ ประเภทระยะทาง 10 กม. และการแต่งกายแฟนซี มีนักวิ่งประมาณ 1,500 คน   
จากการจัดงานขึ้นครั้งนี้ รายได้จากการวิ่งครั้งนี้จะนำไปมอบให้ร.พ.ศรีมโหสถเพื่อนำไปซื้ออุปกรณ์ที่ยังขาด
ข่าวโดย  อลงกรณ์ คุณกิตติมานนท์/รายงาน 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.