Header Ads

นครสวรรค์-นายอำเภอเก้าเลี้ยวได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ติดตาม กำกับ ดูแล การเตรียมสถานที่ในงานตามรอยเสด็จประพาสต้น พระพุทธเจ้าหลวง 113 ปี

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  เวลา 17.00 น. นายรัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ติดตาม กำกับ ดูแล การเตรียมสถานที่ในงานตามรอยเสด็จประพาสต้น พระพุทธเจ้าหลวง 113 ปี บ้านเขาดิน อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งจะจัดงาน เสด็จประพาสต้น 113 ปี ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม -1 กันยายน 2562 ณ ตลาดเจ้าค่ะ ตำบล.เขาดิน อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ โดยเน้นคอนเซปป์ งานให้อยู่ในบรรยากาศย้อนยุคสมัยบ้านเมืองอยู่ในช่วง รัชกาลที่ 5 ให้มากที่สุด โดยมีนายวัฒนากร ผิวผ่อง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลๅเขาดิน เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบล เขาดิน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนที่เกี่ยวข้อง  เข้าร่วมตรวจเยี่ยมและให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดงานและเป็นที่ยอมรับของประชาชนทั่วไป

ข่าวโดย  ต้อย รอบรั้วภูธร รายงาน 0619525644
ขับเคลื่อนโดย Blogger.