Header Ads

ชุมพร-โอเฟียร์ไทยแลนด์ในกลุ่มบริษัทเมดโคเอนเนอร์ยี่ ร่วมกับองค์กรพันธมิตรปลูกชายเลนเฉลิมพระเกียรติพระพันปีหลวง 1,000ต้น

วันนี้  (23 ส.ค.) ที่ป่าชายเลนตำบลทุ่งคา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร  โอเฟียร์  ไทยแลนด์ในกลุ่มบริษัทเมดโคเอนเนอร์ยี่  จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2562”

โดยมีนางสาววชรกานต์  นุ่นเกลี้ยง  ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง  เป็นประธานในพิธี     ซึ่งจัดโดย โอเฟียร์ไทยแลนด์ในกลุ่มบริษัทเมดโคเอนเนอร์ยี่ ร่วมกับองค์กรพันธมิตร ได้แก่ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร  สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 12 (สวี-ชุมพร) 

 คณะครู นักเรียน โรงเรียนศรียาภัย ๒ และ โรงเรียนทุ่งคาพิทยาคาร ชุมชนตำบลทุ่งคาและพื้นที่ใกล้เคียง รวม  150 คน  ร่วมปลูกต้นโกงกาง  จำนวน  1,000  ต้น   เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีที่พสกนิกรชาวชุมพรร่วมทำดีถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง  และสร้างแหล่งที่อยู่อาศัยของพันธุ์พืชและสัตว์ในทะเลให้เกิดความสมดุล รวมทั้งช่วยสร้างจิตสำนึกของประชาชนชนให้มีความรู้ความเข้าใจ ความผูกพันกับธรรมชาติของท้องทะเล ร่วมกันทำประโยชน์เพื่อสังคมส่วนรวม เป็นการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ที่เสื่อมโทรมให้กลับมีความอุดมสมบูรณ์ต่อไป

ภาพ/ข่าว
ภุชงค์ ทองมี(นะ ชุมพร)รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.