Header Ads

ไม้รูด ชาเลนจ์ รัน ครั้งที่ 1 วิ่งสร้างบุญ ทุนสร้างพระ สำนึกรักบ้านเกิด กลุ่มคนรักวิ่งกว่า 1,300 คน เข้าร่วมกิจกรรม


 วันที่ 25ส.ค.2562    บริเวณทางเข้าวัดไม้รูด ต.ไม้รูด อ.คลองใหญ่ จ.ตราด นายณัฐพงศ์ เจริญสุข ผู้แทนภาคประชาชนบ้านไม้รูด นำกลุ่มคนรักวิ่งชาวตราด และจังหวัดต่างๆกว่า 1,300 คน เข้าร่วมกิจกรรม เดิน-วิ่ง การกุศลเพื่อสุขภาพเชิงส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชีวิตชาวประมงบ้านไม้รูด ภายใต้ชื่อ ไม้รูด ชาเลนจ์ รัน ครั้งที่ 1 (วิ่งสร้างบุญ ทุนสร้างพระ สำนึกรักบ้านเกิด)


               รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งมอบให้กับวัดพระบาทน้ำพุ ส่วนหนึ่งมอบเป็นทุนการศึกษาสำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านไม้รูด  ต.ไม้รูด อ.คลองใหญ่ จ.ตราด และอีกส่วนหนึ่งมอบให้กับวัดไม้รูด  ต.ไม้รูด อ.คลองใหญ่ จ.ตราด  เพื่อเป็นกองทุนดำเนินการจัดสร้างและบำรุงศาสนสถานวัดไม้รูด

                 ระยะทางการวิ่งแบ่งออกเป็น 3 ระยะ  ระยะทาง 10 กิโลเมตร ระยะทาง5 กิโลเมตรและ ระยะทาง 3 กิโลเมตรโดยเส้นทางวิ่ง ผ่านสะพานหลากสีชุมชนบ้านไม้รูด ที่บ่งบอกถึงสัญลักษณ์ของบ้านไม้รูดและวิ่งลัดเลาะริมชายหาดทรายสองสี ที่มีทรายสีขาวจากทะเลและทรายสีน้ำตาลแดงจากชายฝั่งภูเขามาบรรจบกัน สร้างความแปลกในสายตาผู้พบเห็น จนถูกตั้งให้เป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คของชาวบ้านไม้รูด


ข่าวโดย นิมิตร คชพร ทีมข่าวภูมิภาคจังหวัดตราด รายงาน

ขับเคลื่อนโดย Blogger.