Header Ads

พะเยา ผลิตอิฐมอญพื้นบ้านขายดีทำแทบไม่ทันชาวบ้านในพื้นที่ตำบลแม่ใส อำเภอเมืองพะเยา ผลิตอิฐมอญจำหน่ายสร้างรายได้ มากว่า 20 ปี โดยขณะนี้เหลือเพียงแห่งเดียวในพื้นที่ ที่ยังคงผลิตอิฐมอญจำหน่าย จนไม่เพียงพอต่อความต้องการตลาดที่มีการขยายตัวต่อเนื่อง จนไม่สามารถผลิตได้ทัน ซึ่งแต่ละวันสามารถผลิตได้วันละ 5-6 พันก้อนนางบัวลำ ดวงแก้ว อายุ 53 ปี อยู่บ้านเลขที่ 63/1 หมู่ 12 ตำบลแม่ใส อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา เจ้าของโรงงานอิฐมอญพื้นบ้าน กำลังเร่งผลิตอิฐมอญเพื่อนำออกจำหน่ายให้กับลูกค้า หลังตนเองและสามีได้ก่อสร้างโรงงานอิฐมอญมาแล้วกว่า 20 ปี ซึ่งแต่เดิมนั้นได้ทำการปั้นด้วยมือ แต่ต่อมาต้องใช้เครื่องจักรในการปั้นอิฐมอญดังกล่าว เพื่อให้ทันกับความต้องการของลูกค้า โดยสามี นางบัวลำเล่าว่า การผลิตอิฐมอญดังกล่าว ได้นำเอาดินเหนียวที่ได้จากขุดสระ หรือแอ่งน้ำ และจะใช้เฉพาะดินเหนียวที่ได้และไม่ปนดินทราย มาทำการผลิต โดยจะนำดินมาแช่น้ำค้างคืน จากนั้นก็จะทำการปั่นและเข้าเครื่องอัดก้อน และนำไปตากเพื่อให้ความชื้นออกจากก้อนอิฐ ซึ่งจะใช้ระยะเวลา 7-8 วัน จากนั้นก็จะเข้าสู่การอบ จนกว่าอิฐมอญจะเซตตัวและเย็นลง จึงจะสามารถใช้การได้โดยนางบัวลำ เล่าว่า สำหรับอิฐมอญดังกล่าวนั้น สามารถที่จะผลิตได้ต่อวัน วันละ 5-6 พันก้อน ซึ่งจะมีลูกค้ามาสั่งประจำ ทั้งคนในหมู่บ้านเดียวกันที่สร้างบ้านเอง หรือผู้รับเหมาก่อสร้างมาสั่งซื้อเป็นประจำ โดยจะจำหน่ายก้อนละ 1 บาท ในรอบการผลิตที่ใช้ระยะเวลาประมาณ 15 วันก็จะผลิตอิฐมอญได้ประมาณ 5-6 หมื่นก้อน ซึ่งยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด เนื่องจากการผลิตอิฐมอญในพื้นที่ขณะนี้มีเพียงที่นี่แห่งเดียว ที่ยังคงหลงเหลืออยู่ ขณะที่ความต้องการของตลาดยังคงมีอย่างต่อเนื่อง สำหรับการใช้อิฐมอญ จึงทำให้สามารถสร้างรายได้เป็นอย่างดี

สัมภาษณ์...นางบัวลำ ดวงแก้ว อายุ 53 ปี อยู่บ้านเลขที่ 63/1 หมู่ 12 ตำบลแม่ใส อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา เจ้าของโรงงานอิฐมอญพื้นบ้าน

พรรณณีย์  มูลเทศ/ พะเยา
ขับเคลื่อนโดย Blogger.